39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [คลิกดูข้อมูล]