36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ2565 [คลิกดูข้อมูล]
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 [คลิกดูข้อมูล]