สน.โคกคราม ประชุมมอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันที่ 28 ม.ค.2565 พ.ต.อ.ศรีสันต์ เฟื่องสังข์ ผกก.สน.โคกคราม พร้อม ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กำชับการปฏิบัติตามฯโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ได้สังการมา ทั้งเรื่องการประพฤติตน ระเบียบวินัย กำชับป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิต พร้อมมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานปฏิบัติดีเด่นในแต่ละสายงาน