สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม จัดให้มีการประชุม กต.ตร. ประจำเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในภารกิจของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม