41 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ

มาตรการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม [คลิกดูข้อมูล]
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ITA [คลิกดูข้อมูล]