35 การมีส่วนร่วมของผู้กำกับสถานีตำรวจ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [คลิกดูข้อมูล]
การมีส่วนร่วมของ ผกก.สน.ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ [คลิกดูข้อมูล]
วันที่ 25 ม.ค.2565 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ศรีสันต์ เฟื่องสังข์ ผกก.สน.โคกคราม พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยุทธนา จาตุรัตน์ รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้างานธุรการทุกฝ่ายประชุมเร่งรัดการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สน.โคกคราม