23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม [คลิกดูข้อมูล]
สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม [คลิกดูข้อมูล]
สรุปสั่งซื้อ รายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานีตำรวจนครบาโคกคราม [คลิกดูข้อมูล]