21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [คลิกดูข้อมูล]
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม [คลิกดูข้อมูล]