07 ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมความรู้ในการงานระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video conference system [คลิกดูข้อมูล]
สน.โคกคราม จัดอบรม โครงการอบรมความรู้ในการงานระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ video conference system แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference โดยใช้แอปพลิเคชั่นที่สามารถใช้ VDO Conference ได้ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลาย แอปพลิเคชั่นซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการตำรวจสามารถใช้ประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า -19 ได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของทาง สน [คลิกดูข้อมูล]