04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจนครบาล

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม [คลิกดูข้อมูล]
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจนครบาล [คลิกดูข้อมูล]
แผนยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบทิศทาง และจุดเน้นที่ชัดเจน