ขับเคลื่อนยุทธวิธีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่สมาชิกในชุมชน ด้วยคณะทำงานประชารัฐร่วมใจ 6 ขา(หน่วยงาน) *Big Cleaning Day*

วันที่ 14 ก.ค.60 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผกก.สน.โคกคราม ประธาน พร้อม พ.ต.ท.คมสพัสส์ ทองคำนิธิวิรากุล รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.ทัสสุมิ ยอดประทุมวัน รอง ผกก.สส.,นางสุวรรณ ศิริมุจลินท์ หัวหน้าพัฒนาชุมชน เขตลาดพร้าว,ตัวแทน เขตคันนายาว,ร.ท.วริทธิ์ แตงบุตร จนท.ทหาร สังกัด ร.12 พัน 3 รอ.,จนท.ทหาร สังกัด ร.12 พัน 1 รอ. น.ส.ภัทราสิยากร ปปส.กทม,คุณเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ ตัวแทน กต.ตร.สน., คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่ สน.โคกคราม รวม 25 ชุมชน, จนท.ตร.สน.โคกคราม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธวิธีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้แก่สมาชิกในชุมชน ด้วยคณะทำงานประชารัฐร่วมใจ 6 ขา(หน่วยงาน) *Big Cleaning Day* ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สน.โคกคราม

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานประชารัฐร่วมใจ 6 ขา(หน่วยงาน) *Big Cleaning Day* ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อ
1. พ.ต.อ.ศรายุทธฯ ประธานประชุม พร้อม เจ้าหน้าที่ทหาร, ปปส.กทม,กต.ตร.,คณะกรรมการชุมชน และ สนง.เขต (คณะทำงาน 6 ขา )ร่วมสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการบ้านสีขาวฯ ,
2.เพื่อ ให้เครือข่าย 6 ขา(หน่วยงาน) ได้ล้อมวงพูดคุย ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยต่อกัน พร้อมระดมสมองแลกเปลี่ยนแนวทาง และวิธีการลงพื้นที่แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างทันท่วงทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ,
3.กำหนดผังรายชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละชุมชน,
4.สร้างกลุ่มไลน์ (Line) ความร่วมมือ 6 ขา(หน่วยงาน)ในแต่ละชุมชน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการประสานความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม นับแต่บัดนี้และสืบไปในอนาคต,
5.จัดทำบัญชีรายชื่อคณะทำงาน 6 ขา(หน่วยงาน) ของแต่ละชุมชนให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้การติดต่อประสานงานเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น