กิจกรรมรณรงค์ แจกแผ่นพับ,ลูกอม เมาไม่ขับ,ง่วงไม่ขับ,โทรไม่ขับ ,ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๕๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.เจ้าหน้าที่สายตรวจ,ฝ่ายจราจร,อาสาสมัครตำรวจบ้าน และชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ แจกแผ่นพับ,ลูกอม เมาไม่ขับ,ง่วงไม่ขับ,โทรไม่ขับ ,ช่วงเทศกาลสงกรานต์ แยกสวนน้ำ
๑๐ เม.ย. ๒๕๕๘