ภารกิจของ สน.โคกคราม

จุดเทียนชัย ถวายพระพร ...

5 ธ.ค.57 

โรงเรียบดินทรเดชา2(สิง...

5 พ.ย. 57 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอ...

17 ต.ค. 57 

จับกุมแท็กซี่มหาภัย...

25 กันยายน 2557 

การแข่งขันฟุตบอล โคกคร...

13 สิงหาคม 2557 

โครงการอาหารกลางวันฟรี...

24 ก.ค. 2557 

รับมอบรางวัลผลการจับกุ...

16 ก.ค. 2557 

การวางมาตรการป้องกันเห...

16 ก.ค. 2557 

รณรงค์ 5 จริง 5 จอม...

16 ก.ค. 2557 

จับกุมอาวุธปืน 7 กระบอ...

 

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโน...

 

แถลงข่าวผลการจับกุมอาว...

29 มิ.ย. 2557 

ตรวจเยี่ยมชุมชนและรณรง...

27 มิ.ย. 2557 

รณรงค์ปิดป้ายประชาสัมพ...

27 มิ.ย. 2557 
Display 46 - 60 of 68
Page:
Prev 1 2 3 4 5 ... 5  Next

ประวัติสถานี

สน.โคกคราม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๓๙ และเมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๓๙ ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนจาก สน.คันนายาว จัดตั้งเป็น สน.โคกคราม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒.๕๖๐ ตร.กม. นับจากปีแรกที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๖ ได้เช่าอาคารตึกแถว ๔ ชั้น ๓ คูหา เลขที่ ๕๑/๑๔๖-๑๔๘ ถนนนวลจันทร์ แขวง - เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

๑. ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
๒. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค
๔. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้สังคมปลอดจากอบายมุข ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข
๕. อำนวยและควบคุมการจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง
เลขที่ ๗๗๗ ซอยนวลจันทร์ ๓๖ (ซอยรัชนี) ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์กลาง ๐-๒๕๐๙-๐๖๖๖ และ ๐-๒๕๐๙-๐๓๗๗ (ห้องวิทยุ-โทรสาร)
อีเมล์
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม