ภารกิจของ สน.โคกคราม

ประชุมก่อนพิธีปล่อยแถว...

 

พิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหา...

 

โครงการอิ่มละ ๑๐ บาท...

๑๔ มิ.ย.๕๙ 

ปล่อยแถวประชารัฐร่วมใจ...

๑๐ มิ.ย.๕๙ 

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษข้...

 

โครงการคืนความสุขให้กั...

25 ธ.ค.58 

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้า...

 

โครงการคืนความสุขให้กั...

23 พ.ย.2558 

โครงการปั่นจักรยานเพื่...

30 ก.ย.58 

จุดเทียนชัยถวายพระพร 1...

12 สิงหาคม 2558 

สน.โคกคราม ร่วมทอดผ้าป...

วันที่ 20 มิ.ย.2558 

ทำบุญเลี้ยงพระ สน.โคกค...

23 พ.ค.2558 

กิจกรรมรณรงค์ แจกแผ่นพ...

๑๐ เม.ย. ๒๕๕๘ 

ประชาสัมพันธ์โครงการ &...

๒ เม.ย. ๒๕๕๘ 

กิจกรรมวันเด็ก สน.โคกค...

10 ม.ค. 2558 
Display 31 - 45 of 68
Page:
Prev 1 2 3 4 5 ... 5  Next

ประวัติสถานี

สน.โคกคราม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๓๙ และเมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๓๙ ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนจาก สน.คันนายาว จัดตั้งเป็น สน.โคกคราม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒.๕๖๐ ตร.กม. นับจากปีแรกที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๖ ได้เช่าอาคารตึกแถว ๔ ชั้น ๓ คูหา เลขที่ ๕๑/๑๔๖-๑๔๘ ถนนนวลจันทร์ แขวง - เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

๑. ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
๒. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค
๔. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้สังคมปลอดจากอบายมุข ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข
๕. อำนวยและควบคุมการจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง
เลขที่ ๗๗๗ ซอยนวลจันทร์ ๓๖ (ซอยรัชนี) ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์กลาง ๐-๒๕๐๙-๐๖๖๖ และ ๐-๒๕๐๙-๐๓๗๗ (ห้องวิทยุ-โทรสาร)
อีเมล์
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม