พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ตรวจเยี่ยมชุมชน หมู่บ้านเปรมฤทัย 1

ตามนโยบายของ ผบ.ตร,ผบช.น.,
ผบก.น.2 ให้ทุกสน.ตรวจเยี่ยมชุมชน
เพื่อรับฟังสภาพปัญหา และสร้างแนวร่วม และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับชุมชน และติดตามความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด
ผกก.สน.โคกคราม
ร.ต.อ.ธนศักดิ์ ดวงแก้ว
รอง สวป.สน.โคกครามร.ต.อ.กิฬา จันทร์ทรัพย์กา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.โคกคราม
เข้าตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 1. รามอินทรา 46/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ห้ามเล่นพนันในทุกช่องทาง

2.ขอความร่วมมือภาคประชาชนในการค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติสุขภาพ

3.รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ยาเสพติด

5.เตือนภัย/ให้ความรู้การฉ้อโกงออนไลน์ 18 กลโกง

6.เตือนภัยการป้องกันเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ รถยนต์

7.ดำเนินโครงการ Stop Walk & talk