38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม [คลิกดูข้อมูล]
พ.ต.อ.ศรีสันต์ เฟื่องสังข์ผกก.สน.โคกคราม จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
ติดป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในห้องศูนย์ One Stop Service [คลิกดูข้อมูล]
ติดป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในห้องศูนย์ One Stop Service