30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ดำรงธรรม 1567 [คลิกดูข้อมูล]
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]
สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]