13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ)

คู่มือชุมชนยั่งยืน [คลิกดูข้อมูล]
คู่มือชุมชนยั่งยืนแบบเป็น อีบุ๊ค ดูได้ทุกที่ ส่งต่อได้ฟรีทุกสถนาการณ์ ทบทวนและศึกษาได้ตลอดเวลา
คู่มือ อบรมบรรยาย PTM [คลิกดูข้อมูล]
คำสั่ง ตร.ที่ 419-2556 [คลิกดูข้อมูล]
คู่มือสิทธิประโยชน์ [คลิกดูข้อมูล]
งานจัดทำและเก็บรักษาหลักฐานทางทะเบียนประวัติ [คลิกดูข้อมูล]
ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี งายสายตรวจ [คลิกดูข้อมูล]
ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีงานสารบรรณตำรวจ [คลิกดูข้อมูล]
การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน [คลิกดูข้อมูล]