ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝากบ้านกับตำรวจ" ๑๐-๑๖ เม.ย.๒๕๕๘

นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อสั่งการให้สถานีตำรวจแต่ละพื้นที่ดำเนินการตามโครงการฝากบ้านกับตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เม.ย.๒๕๕๘ โดยให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มีความประสงค์จะฝากบ้านกับตำรวจ ดังนั้น สน.โคกคราม จะแจ้งมายังประชาชนในพื้นที่ที่มีความประสงค์ดังกล่าว ให้ติดต่องานป้องกันปราบ สน.โคกคราม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5090377 และ 02-5090666 ต่อ 206,
๒ เม.ย. ๒๕๕๘