ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง ผกก.สน.โคกคราม พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ วัดบุญศรีมนีกรณ์
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗