โครงการอาหารกลางวันฟรีดนตรีไพเราะ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2557 เวลา 12.00 น. นำโดย พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง ผกก.สน.โคกคราม จัดทำโครงการอาหารกลางวันฟรีดนตรีไพเราะ เพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจในช่วงพักกลางวัน ให้เกิดความผ่อนคลายจากการปฏกิบัติหน้าที่ ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความรักสามัคคีภายในหน่วยงาน
24 ก.ค. 2557