โครงการขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์

ฝ่ายจราจร สน.โคกคราม ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์การใช้รถใช้ถนนในช่วงวันหยุดเทศกาล