ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติตโลก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 พ.ต.ท.สุเมศ ทองสมุทร สวป.สน.โคกคราม และตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ร่วมงานต่อต้านยาเสพติดโลก ร.ร.ยุวฑูตศึกษา และติดป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ร.ร.แย้มจาควิชานุสรณ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน
26 มิ.ย. 2557