ภารกิจของ สน.โคกคราม

จุดเทียนชัย ถวายพระพร ...

5 ธ.ค.57 

โรงเรียบดินทรเดชา2(สิง...

5 พ.ย. 57 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอ...

17 ต.ค. 57 

ทำบุญวันตำรวจ 13 ต.ค.5...

13 ต.ค.57 

จับกุมแท็กซี่มหาภัย...

25 กันยายน 2557 

การแข่งขันฟุตบอล โคกคร...

13 สิงหาคม 2557 

โครงการอาหารกลางวันฟรี...

24 ก.ค. 2557 

รับมอบรางวัลผลการจับกุ...

16 ก.ค. 2557 

การวางมาตรการป้องกันเห...

16 ก.ค. 2557 

รณรงค์ 5 จริง 5 จอม...

16 ก.ค. 2557 

จับกุมอาวุธปืน 7 กระบอ...

 

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโน...

 

แถลงข่าวผลการจับกุมอาว...

29 มิ.ย. 2557 

ตรวจเยี่ยมชุมชนและรณรง...

27 มิ.ย. 2557 
Display 46 - 60 of 70
Page:
Prev 1 2 3 4 5 ... 5  Next

ประวัติสถานี

สน.โคกคราม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๓๙ และเมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๓๙ ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนจาก สน.คันนายาว จัดตั้งเป็น สน.โคกคราม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒.๕๖๐ ตร.กม. นับจากปีแรกที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๖ ได้เช่าอาคารตึกแถว ๔ ชั้น ๓ คูหา เลขที่ ๕๑/๑๔๖-๑๔๘ ถนนนวลจันทร์ แขวง - เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

๑. ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
๒. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค
๔. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้สังคมปลอดจากอบายมุข ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข
๕. อำนวยและควบคุมการจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง
เลขที่ ๗๗๗ ซอยนวลจันทร์ ๓๖ (ซอยรัชนี) ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์กลาง ๐-๒๕๐๙-๐๖๖๖ และ ๐-๒๕๐๙-๐๓๗๗ (ห้องวิทยุ-โทรสาร)
อีเมล์
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม