รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

สน.โคกคราม ขอเรียนเชิญข้าราชการตำรวจ ประชาชน ร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ Link เว็บไซต์นี้ http://www.dwf.go.th/Content/View/5111/3
<a href="https://vintage-watches.dublincomedy.com/">https://vintage-watches.dublincomedy.com/</a>