ภารกิจของ สน.โคกคราม

รณรงค์ปิดป้ายประชาสัมพ...

27 มิ.ย. 2557 

ประชาสัมพันธ์วันต่อต้า...

26 มิ.ย. 2557 

จับกุมยาเสพติด...

25 มิ.ย. 2557 

โครงการตำรวจสีขาว...

12 มิ.ย.2557 

จับกุมแก๊งค์ลักจักรยาน...

 

แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องห...

 

จับกุมนายชโลธร ขันธ์...

18 เม.ย. 2557 

ปล่อยแถวรณรงค์สงกรานต์...

 

โครงการขับขี่ปลอดภัยเท...

 

ภารกิจอบรมปล่อยแถวเลือ...

30 มี.ค.2557 
Display 61 - 70 of 70
Page:
Prev 1 2 3 4 5 

ประวัติสถานี

สน.โคกคราม ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหน่วยงานเขตอำนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นที่การปกครองของหน่วยราชการในกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๓๙ และเมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๓๙ ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนจาก สน.คันนายาว จัดตั้งเป็น สน.โคกคราม มีพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒.๕๖๐ ตร.กม. นับจากปีแรกที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปี ๒๕๔๖ ได้เช่าอาคารตึกแถว ๔ ชั้น ๓ คูหา เลขที่ ๕๑/๑๔๖-๑๔๘ ถนนนวลจันทร์ แขวง - เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

๑. ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
๒. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครั